תגיש לי Fundamentals Explained

If you designed this file, be sure to Be aware that The reality that it's been proposed for deletion will not automatically imply that we do not value your sort contribution. It simply just implies that one individual thinks that there is some certain challenge with it, such as a copyright situation.

Such as, If you're uploading a diagram showing the orbits of comets, you increase the following code:

לא נהוג לשחזר עריכות של משתמשים רשומים. הרחבת הערך על מסחר בתקליטים לא יכולה להתייחס רק לאספנות בישראל וציין מספר בודד של אספנים.

That is not the goal of the attribution template. It's really a license tag meant for operates exactly where only attribution is required, like I stated, not for emphasis.

Be sure to try to remember to respond to and – if proper – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator won't affect the result of the nomination. Thanks!

Should you developed this file, you should Observe that The reality that it has been proposed for deletion does not automatically indicate that we do not benefit your variety contribution. It just means that a person particular person believes that there's some particular trouble with it, like a copyright problem.

כך תשלמו פחות על ביטוח מקיף לרכב תוכן מקודם היום השחור של חיל הים - ושל אנשי סודו של נתניהו

Wikimedia Commons takes copyright violations really severely and persistent violators will be blocked from editing.

In case you made this group, be sure to Take note that the fact that it's been proposed for deletion isn't going to necessarily necessarily mean that we do not value your variety contribution. It simply just ensures that a single person believes that there is some particular problem with it.

Thanks for uploading Impression:Weizman_KD.JPG. I notice the impression page at the moment isn't going to specify who produced the written content, Therefore the copyright status is unclear. Should you have not produced this media oneself then you must argue that Now we have the right to make use of the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging underneath).

באפשרותך להצביע בעד ערך אחד בלבד בכל קטגוריה (פרט לאישים, שם יש לבחור שני ערכים, אחד לגבר ואחד לאישה). הצבעת יותר מפעם אחת more info בחלק מהקטגוריות.

In case you designed this file, you should Take note that The point that it's been proposed for deletion does not necessarily imply that we do not worth your type contribution. It just implies that one particular man or woman thinks that there's some precise challenge with it, for instance a copyright problem.

בד"כ מי שמתבקש לתת תמורה, הוא המזדעק, שזה לא הוגן. וכאן, הוא ממש חי את רגשותיה של אשתו, ומזדעק במקומה. וזה יפה! אהבתי.

The law firm thinks about the legislation and appears at the related techniques to strengthen The shopper's circumstance. The lawyers are earnest to their buyers over the grounds that the customers are reliant on them.Web site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *